Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmpZllW6Yk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Vingroup

  Vingroup là một trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất châu Á 

 • hZWYmpZllW6Yk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ymGVqa5lwsbA.
2020

Company Menu

Review

Vingroup Reviews

4.5
2 Reviews
100% recommend to friends
 • Vingroup 20 Năm - Khát vọng lan tỏa
 • Huấn luyện đào tạo

Used to work at Vingroup?

Add Review
 • “I'm working at here as internship ”

  Linh Huỳnh Lý's picture
  Human Resource attendant

  I have been working at Vingroup.

  Pros

  The work environment is very great. My co-workers are kind and they also take care of me so I feel so blessed about that.

  Cons

  You have to be careful if you don't want to be disciplined.

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYmpZllW6Yk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tl5tlnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWYmpZllW6Yk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2Oda2vZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCUaGhikpaf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “Trải nghiệm ở nhiều mảng businesss khác nhau (khách sạn, nhà hàng, siêu thị, BDS, TTTM, ...) ”

  Tiệp Đỗ's picture
  Software Architecture Solution

  I have been working at Vingroup.

  Pros

  Có cơ hội phát triển bằng chính năng lực của mình, bằng những sáng kiến mình đưa ra và bảo vệ được nó trước lãnh đạo.

  Cons

  Tốc độ và những cái lần đầu được triển khai ở Việt Nam

  Advice to Senior Management

  Nếu bạn cảm thấy sân chơi của mình nhỏ thì Vingroup sẽ là biển lớn cho bạn thỏa sức tung hoành

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWYmpZllW6Yk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TmZlr1HOcnYTEx9qgp8WaylShn2qWc-Gy
  hZWYmpZllW6Yk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2WbcaOgaZZvWp3UqZ2nrZikr6eX11JsmZ1rbGJna2qbamaVaWeUbGZgk6DXm5yehMfUoNOo2sjGhZ_Ia2WhpKBjl3BSx63YnaeqxZapnJhbcKFzY51gYmSWcW5nZWxnmmRvnGRy4bU.
hZWYmpZllW6Yk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...