Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmplgkWuYnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Vingroup

Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2017.

  • hZWXmplgkWuYnJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ymGVqa5lwsbA.
2017

Company Menu

Why Vingroup?

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (gọi tắt là “Tập đoàn Vingroup”), là Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2017 do Vietnam Report công bố ngày 5/12/2017. Trên tinh thần phát triển bền vững và chuyên nghiệp, Vingroup đã tập trung phát triển 7 lĩnh vực bao gồm: Bất động sản, Du lịch – Vui chơi Giải trí, Bán lẻ, Y tế, Giáo dục, Nông nghiệp và Công nghiệp nặng... see moreInside review about Vingroup

4.5
2 reviews
100%
employees recommend this company to friends
Lazy Load...